Utmana normen och nå längre.

Idag är hållbarhet viktigare än någonsin.

Var med på resan!

Göteborgs Stad - Förskolan Hoppet

Göteborgs Stad antog nya miljömål där CO2-utsläppen i byggandet skall sänkas med 50% till 2025. Förskolan Hoppet är en stor satsning på innovation och Sveriges första fossilfria byggnadsprojekt inom skolbyggnader. Med material och tekniker som finns tillgängliga idag visar Hoppet vad som är möjligt idag. Vi är stolta leverantörer av en cirkulär husgrund gjord på återvunnet glas, som en stor del i att göra projektets miljömål möjliga bl.a genom ca50% CO2-reduktion mot en gjuten betongplatta i miljöbetong. Kontakta oss om ni vill veta mer !

Sveriges första fossilfria byggprojekt

Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Snart är byggstarten för den fossilfria förskolan Hoppet!

”För att nå de högt uppställda klimatmålen för Göteborgs Stad, krävs att vi hittar alternativ till betong. Koljern-grunden i Hoppet möjliggör detta för oss genom en unik kombination av önskvärda egenskaper. Med Koljern-grunden som lösning kommer vi redan i vårt första pilotprojekt Hoppet kunna halvera grundens klimatpåverkan.  Det kommer vara en starkt bidragande faktor för att nå Lokalförvaltningens mål om halverad klimatpåverkan till 2025.” - Anders Hall, Projektledare Göteborgs Stads Lokalförvaltning


Sundsvalls Kommun - Skönsmons förskola 

Den 10 mars 2014 öppnades dörrarna till de nybyggda lokalerna för barnen vid Skönsmons förskola i Sundsvall. Förskolan står på en ca 1000m2 Koljern-grund.

För såväl barn som för våra pedagoger är det något unikt och helt fantastiskt, säger Ulrika Sundin som är förskolechef på barn- och utbildningsförvaltningen. Förskolan innehåller mycket rymd och ljus samt miljöer och material som är anpassade för barn i olika åldrar. Något som också stämmer väl överens med förskolans läroplan.

Förutom väl fungerande verksamhetslokaler så finns det flera exempel på miljötänkande i byggprojektet, säger Josef Andersson som är projektledare på Drakfastigheter. Här kan nämnas en grund av återvunnet glas som bortsett från återvinning även ska ge en jämnare isolering i byggnadens ytterkanter. Till miljövinsterna hör även ett grästak som tar tillvara på dagvattnet och en betydligt mer energieffektiv byggnad jämfört med den gamla förskolan. Läs hela pressmeddelandet här.

Villa Circuitus - Det runda passivhuset

Villa Circuitus är ett certifierat passivhus utanför Växjö och är den enda i sitt slag i Sverige. Tommy Wesslund och Simone Kreutzer Wesslund som ligger bakom den häpnadsväckande designen har dessutom tänkt till ordentligt gällande konstruktionen. Huset består av en rad genomtänkta tekniska lösningar, många gjorda av cirkulära material, för att uppnå ett hållbart byggande med minimalt klimatavtryck.

Huset har fått en rad utmärkelser och synts i flera reportage och program som SVT’s Husdrömmar. Den runda konstruktionen minimerar vinklar och hörn, vilket gör att köldbryggor och klimatutsatta husdelar minskar. Huset har solceller både på taket och i takräcket.  Huset står på en unik markplatta av Koljern, en innovation som består av bärande element av det isolerande materialet Foamglas. Läs mer om Villa Circuitus.

”Vi valde en Koljern-grunden eftersom den är gjort av återvunnet returglas med enastående isolerande egenskaper, utan köldbryggor och risk för angrepp av myror eller inträngande fukt. Den har dessutom ett markant lägre klimatavtryck än traditionella lösningar med betong.” - Tommy Wesslund 

Villa Äntligen - Ett noll-energihus av Ross Arkitektur

Ross Arkitektur & Design och Ortogonal i ett nära samarbete för att bygga ett högkvalitativt, vackert och unikt hus – med 0 kronor i energikostnader. Vi ska visa att vi kan skapa ett hus där livskvalité, miljömedvetande och extremt låg energikostnad går hand i hand, säger arkitekt Pål Ross, VD för Ross arkitektur & design, senast uppmärksammad för sitt pris för Sveriges vackraste Villa 2009. Villa Äntligen står på en Koljern-grund, främst för sina energiegenskaper men även pga det låga klimatavtrycket. Läs mer om Villa Äntligen på Ross Arkitektur eller på Facebook.

Astrup-Fearnley Museet i Oslo

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst är ett privatägt konstmuseum i Oslo. Museet öppnades 1993, och ägs av finansmannen Hans Rasmus Astrup. Astrup Fearnley-museet har en betydande samling norsk och internationell samtidskonst, med verk av bland annat Francis Bacon, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Bruce Nauman, Cindy Sherman och Damien Hirst. En ny museibyggnad invigdes 2012, ritad av Renzo Piano, där 1700 m2 takkonstruktion byggdes av Koljern-element. En stor anledning till att välja Koljern var snabbare byggtid, lägre bygghöjd samt minskat behov av balkar i takkonstruktionen.

Rundbalshuset i Umeå - Naturnära hållbarhet 

Runbalshuset är ett ambitiöst projekt som verkligen tar hänsyn till varje material och visar att det går att kombinera gammal kunskap med ny teknik och modern komfort. 

"Vi valde Koljern-grunden för att vi både ville skippa betong och håller CO2-utsläppen så lågt som möjligt. Hela vårt byggprojekt drivs av att välja dem bästa mest hållbara lösningar, och helst det vi kan göra själva - såsom att bygger med halm och lera.
Men för grunden och stommen tog vi hjälp av duktiga snickare och tidsaspekten är viktigt med en så kort byggsäsong i Umeå. Därför är Koljern överlägset genom att det byggs så snabbt, och att stommen kan byggas direkt ovanpå utan torktider. En annan fördel var att det gick att få till en rundad form för husets grund och att det isolera väl såklart. Så vi är otroligt nöjda med en platta av återvunnet glas” - Laura och Erik Vidje

Följ utvecklingen på InstagramFacebook

Villa Björkman & Lind på Gotland

När Ingegerd Lind och Håkan Björkman, delägare i arkitektkontoret Visbyark AB, bestämde sig för att själva rita och bygga ett fritidshus vid Ireviken var en av grundförutsättningarna att minimera miljöpåverkan. Så här berättar de om projektet och huset som ägde rum sommaren 2020:

Då målet var att hålla nere miljöbelastningen ville vi undvika att använda betong som innebär stora CO2- utsläpp och tunga transporter. Vi ville även undvika plast, kemikalier och produkter som skulle innebära onödiga och långväga transporter. Huset skulle också ha en konstruktion som minimerar risken för fuktskador.

Viktigt var att huset skulle smälta in i den strandnära tallskogen vid Ireviken och inte göra för stora ingrepp på fastigheten som är en ren naturtomt. Önskemålet var också att bottenvåningen skulle ligga i marknivå för att slippa trappsteg till entré och uteplats. Valet blev därför en grundläggning med platta på mark.

Den enda produkt vi hittade som uppfyllde våra krav och önskemål var Koljern-grunden som består av återvunnet glas. Den har flera goda egenskaper som högt isoleringsvärde, bra tryckhållfasthet, låg bygghöjd, låg vikt, ingen fukt så ingen torktid, ingen risk för insektsangrepp. Att Koljern-grunden dessutom innebär halverade CO2-utsläpp jämfört med vanlig cellplastisolerad betongplatta gjorde valet enkelt.

Urbana trädgårdshus i Malmö

Stadsradhusen i centrala Malmö får litet fotavtryck på både klimatet och marken samt odling på taken. Det innovativa och djärva projektet ska ge fler människor möjlighet till ett urbant men jordnära liv. Koljerngrunden i återvunnet glas är en av delarna som gör det möjligt.  Belleville arkitektkontor och Nock Massiva Trähus vann 2019 Malmö Stads markanvisning med tolv kompakta stadsradhus som är nyskapande i flera dimensioner.

"Vi ser ett behov av fler innovativa bostadstyper i en produktion med stor likriktning. Dessutom vill vi bidra till en snabbare minskning av den stora klimatpåverkan som byggande och boende står för", säger arkitekten Jeanette Lundberg på Belleville.

© Copyright Koljern Nordic (KJ Nordic AB)