Våra Koljern®-Produkter

Byggelement med Koljern®-tekniken

Ett bärande byggelement av Foamglas® och lättmetall-balkar som i många applikationer ersätter isolerad betong 
Koljern-tekniken erbjuder mervärde som sänkt vikt och sparad bygghöjd, långa spännvidder med utmärkta isolerande egenskaper som håller över tid, högsta brandklass och klimatsmart! 

Produkterna är ETA-godkända, med hösta brandskydds-klass och högstabetyg av SundaHus, samt testade av institut och kunder under många år
Utforska mer nedan om du är i behov av hållbar Husgrund, Väggar, Terrasser eller Tak

Koljern®-grunden

Vill du bygga hållbart och klimatsmart? Börja då från grunden!

Största delen CO2-utsläpp i en klimatsmart träfastighet kommer från den isolerade betonggrunden.
Koljern-tekniken är standardiserad och godkänd och beprövad produkt för husgrund, som både är cirkulär, miljövänlig och har bästa möjliga tekniska egenskaper.

Koljern-grunden är en komplett lösning för husgrund som ersätter traditionell "platta på mark", där betong och cellplast utesluts helt.
Grunden levereras i en byggsats och efter installation så är huset redo att byggas direkt på Koljern-elementet, helt utan krav på "torktid"
Grunden har utomordentliga isolerande egenskaper som garanterat håller i minst 50 år, möjliggjort av Foamglas®

EPD:er finns att tillgå för Koljerns ingående komponenter

Fördelar mot traditionell gjuten "platta på mark"

Koljern-grunden skapades för att vara den bästa kombinationen av prestanda och minimalt klimatavtryck. Allt annat är kompromisser.

 • Ner till 50% lägre utsläpp av CO2 vid tillverkning av material. 
 • Helt cirkulär i sitt kretslopp. Gjort av återvunnet glas. Demonterbar.
 • Väger 90% mindre, därmed miljövänligare transport till byggplats
 • Ingen torktid. Byggnad kan påbörjas samma dag, vilket spar tid och minskar risker kopplat till våt betong
 • Isolering angrips inte av myror och suger ej fukt
 • Radonsäker konstruktion
 • Högt isoleringsvärde, minimala köldbryggor med 50 års funktionsgaranti.
 • Lägre bygghöjd gör det enklare med tillgänglighet

Koljern®-Terrasser

Terrasselement somär isolerande och bärande i samma element.

Tack vara de goda egenskaperna kan 50% bygghöjd sparas, vilket gör det enkelt att möjliggöra tillgänglighetskraven till terrasser. 

Fördelar mot traditionell indragen Terrass

 • 50% höjdbesparing per Terrass
 • Högsta brandklass och REI90
 • Tillgänglighetskravet möjliggörs enkelt
 • Behöver ej anpassa intilliggande konstruktion som tex golvhöjd i lägenhet
 • Inga köldbryggor
 • Väger 90% mindre än betong. Laster minskar.
 • Total kostnadsbesparing
 
 

Koljern®- Väggar och Tak

Koljern-element levereras som pre-fab element, redo att monteras. Eftersom isolering och bärande konstruktion är ett och samma, finns en rad byggnadstekniska fördelar. Tack vare Foamglas® unika egenskaper kan huset byggas helt fukt-och brandsäkert, med värden som består över mycket lång tid.

 • Isolerande och bärande i samma skikt
 • Långa spännvidder och låg bygghöjd
 • Isolerande värden oberoende av ålder, väder och geografisk placering
 • Ångtätt och vattentätt
 • Brandsäkert
 • 50 års materialgaranti
 • Skadedjursfritt
 • Skadas inte av översvämning

 

 

Tester och Godkännande

Våra produkter och ingående komponenter har genomgått utförliga tester och erhållit flertalet godkännanden. Kontakta oss för att se de dokument du behöver för ditt projekt

Videofilmer som visar Koljern-produkter

© Copyright Koljern Nordic (KJ Nordic AB)